Vrienden van…

VRIENDEN VAN …

Om haar taak goed te kunnen uitoefenen, is de Voedselbank genoodzaakt een blijvend beroep te doen op bedrijven, charitatieve instellingen en particulieren voor financiële en materiële steun.

Aangezien tot nu toe de financiële ondersteuning veelal eenmalig is – waarmee de Voedselbank vanzelfsprekend ook bijzonder geholpen is – , is het van belang hier de nodige structuur in aan te brengen. Het is zaak er verzekerd van te zijn dat de vaste lasten, zoals de huur van het pand, waarin de Voedselbank gevestigd is en waarin de opslag van goederen plaatsvindt, structureel gedekt zijn.

Hier treft u een kaart aan, waarmee u zich kunt aanmelden “vriend” te worden en tevens de Voedselbank te machtigen om de bijdrage automatisch te laten afschrijven.

U kunt al vriend worden v.a. € 10,- per jaar.