Cliënt worden

Kan ik gebruik maken van de voedselbank?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn per 1 januari 2018 gewijzigd. U kunt in dit document de criteria en de bedragen voor nieuwe aanvragen vinden. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-
Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon per maand: € 85,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Zorgloket WaalwijkWijzer:
Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (bezoekersingang Winterdijk)
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk
Telefoon: (0416) 683456; Fax: (0416) 683438
E-mail: info@waalwijk.nl

Gebruik ons emailadres info@voedselbankwaalwijk.nl of ons telefoonnummer 06 – 55703282,
alleen voor informatie, wij mogen u helaas niet aanmelden.